Komplet osnove fizike za osnovne škole

5,904.44 kn + PDV

Komplet sadrži proizvode za oko 100 pokusa.

Komplet sadrži 116 različitih dijelova za izvođenje slijedećih pokusa iz:

  • Mehanike krutih tijela, mehanike tekućina, mehanike plina, topline, pretvorbe energije, zvuka, optike, magnetizma i struje.
SKU: 3067 Kategorija:

Opis

Materijali kutije mogu se koristiti za provođenje 96 osnovnih pokusa na polju mehanike , energije , topline , akustike , optike i
električne energije . Fokus je više na prepoznavanju načina djelovanja fizikalnih zakona nego na točnom mjerenju fizikalnih veličina.
Odabir pojedinih dijelova izvršen je pod aspektom da se mogu koristiti u što više funkcija.
Postavljanje eksperimenata može se izvršiti funkcionalno pouzdano uz pomoć jasnih uputa za eksperiment.
Nisu potrebni dodatni alati ili oprema. Može se koristiti i izvan specijaliziranih prostorija.