Pribor osnove fizike za srednje škole

20,787.00 kn + PDV

Komplet opreme sastoji se od dva kovčega sa elementima za 74 pokusa.

MEHANIKA: valjci, poluge, osovine, vaga, utezi s kukicom, dinamometar, kolica i blok trenja, šuplje i čvrsto tijelo, određivanje gustoće, manometar, šprice, crijeva, čepovi i ostalo.

KALORIKA: Termometar, sigurnosni prsten, plamenik, žičana mreža, bakrena cijev i ostalo.

OPTIKA: optičko svjetlo, zrcala, leće, optička tijela i ostalo.

ELEKTRIKA I ELEKTROSTATIKA: PVC štap, vunena tkanina, elektroskop, magneti, magnetska igla, elektrode, voltmetar, ampermetar, galvanometar, svici, U jezgra, I jezgra i ostalo.

Kovčezi 540x450x150mm, masa 20kg

 

SKU: 3223 Kategorija: