Komplet iz elektriciteta i magnetizma

3,454.46 kn + PDV

SKU: 2759 Kategorija:

Opis

Komplet sadržava slijedeće: plastičnu ploču,komplet kuglica od stiropora, univerzalnu utičnicu, štapiće i krpice za trenje, magnetnu iglu s držačem i postoljem za okretanje, privjesak od bazgove srčike, mosni utikač, prekidač, žarulja i kučište, tinjalica, komplet baterija, stezaljke s utikačem, plastična čaša, bakrena žica, žica za žarenje, kablove, uzorke materijala, sitni materijal, motor s konopcem, električno zvono, magnetne štapiće, kolica, epruveta, željezne žice, kompase i rozete.

Omogućuje izvođenje pokusa:

-električni naboji

-djelovanje električnih naboja

-električni strujni krug

-otvaranje i zatvaranje strujnog kruga

-magnetsko djelovanje električne struje

-električna vodljivost čvrstih tvari

-električna vodljivost tekućina

-spajanje izvora napona

-serijski spoj žarulja

-toplinsko djelovanje električne struje

-načelo rada elektromotora

  • magnetsko djelovanje na tvari
  • prevođenje magnetskog djelovanja
  • djelovanje sile među magnetima
  • lebdenje magneta
  • magnetiziranje električne žice
  • dijeljenje magneta
  • dokaz magnetskog polja
  • model kompasa