Komplet iz dinamike 2.0 SA V-log uređajem

6,417.52 kn + PDV

Komplet omogućuje mjerenje: slobodan pad, kinetičke energije, ubrzanja, kosi hitac, sudar, akciju i reakciju, titranje i ostalo.

U kompletu se nalazi V-log uređaj sa software.

SKU: 1170 Kategorija:

Opis

 

Komplet omogućuje pokuse:

-pravocrtno gibanje

-slobodni pad

-mjerenje gravitacijskog ubrzanja

-potencijalna i kinetička energija

-vodoravni i kosi hitac

-centralni elastični sudar

-elastični udarac

-količina gibanja

-akcija i reakcija

-prigušeno titranje

-prisilno titranje

-oscilator s njihalom