Komplet mini-toplina

787.00 kn + PDV

Komplet je namijenjen za prikaz toplinskog zračenja, provođenje topline, promjenu volumena topline, stvaranje pare i ostalo.

Komplet sadrži 24 predmeta:

 • plamenik, suho gorivo, termometar, bimetalne trake, kapilarne cijevi, gumene čepove, erlenmeyerovu tikvicu i stali sitni materijal.
SKU: 1933 Kategorija:

Opis

Kutija sadrži upute i materijale. Lampice, termometar, šalice, staklene cijevi, Erlenmeyerove tikvice, gumeni čepovi i stalak s plamenikom.
Osnovni pokusi u području topline mogu se izvesti s materijalima u kutiji .

Upute opisuju sljedećih 10 pokusa:

 • Model termometra
 • Tehnički termometar
 • Isparavanje i kondenzacija
 • Toplinsko zračenje
 • Apsorpcija toplinskog zračenja
 • Kondukcija
 • Toplinska vodljivost u vodi
 • Promjena oblika toplinom
 • Promjena količine zraka pri zagrijavanju i hlađenju
 • Promjena volumena vodene pare tijekom zagrijavanja i hlađenja